System AVAS – czym jest?

System AVAS – czym jest?

System AVAS – czym jest?

23.03.2024

Problemy z bezszelestnością pojazdów elektrycznych Wraz z dynamicznym wzrostem liczby pojazdów elektrycznych na drogach, pojawiają się nowe wyzwania, którym należy stawić czoła. Jednym z nich jest praktycznie niesłyszalna praca silnika tych pojazdów, szczególnie w przypadku niskich prędkości. Tradycyjne samochody spalinowe generują charakterystyczne dźwięki silnika, które stanowią naturalny sygnał ostrzegawczy dla pieszych i innych uczestników ruchu drogowego. Jednak w przypadku pojazdów elektrycznych, ta bezszelestność może […]

Problemy z bezszelestnością pojazdów elektrycznych

Wraz z dynamicznym wzrostem liczby pojazdów elektrycznych na drogach, pojawiają się nowe wyzwania, którym należy stawić czoła. Jednym z nich jest praktycznie niesłyszalna praca silnika tych pojazdów, szczególnie w przypadku niskich prędkości. Tradycyjne samochody spalinowe generują charakterystyczne dźwięki silnika, które stanowią naturalny sygnał ostrzegawczy dla pieszych i innych uczestników ruchu drogowego. Jednak w przypadku pojazdów elektrycznych, ta bezszelestność może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych dla pieszych, zwłaszcza na terenach, gdzie koncentruje się ruch pieszych, jak szkoły, przejścia dla pieszych czy skrzyżowania.

Samochody elektryczne a bezpieczeństwo pieszych

Brak wyraźnego dźwięku emitowanego przez pojazdy elektryczne stanowi istotne zagrożenie dla pieszych. W obliczu tego wyzwania, konieczne jest znalezienie rozwiązania, które zapewni bezpieczeństwo zarówno użytkowników pojazdów elektrycznych, jak i pieszych. W szczególności, w miejscach, gdzie piesi polegają na swoim słuchu, aby ocenić obecność pojazdów w ich otoczeniu, taki jak szkoły, przejścia dla pieszych czy skrzyżowania, istnieje potrzeba wprowadzenia dodatkowych środków ostrzegawczych.

Rola systemu AVAS

W odpowiedzi na wyzwania związane z bezszelestnością pojazdów elektrycznych, wprowadzono innowacyjny system AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System). System ten został zaprojektowany w celu emitowania dźwięków ostrzegawczych, informujących o zbliżającym się pojeździe elektrycznym. Dzięki temu, piesi będą mogli świadomie reagować na obecność pojazdów w swoim otoczeniu, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa na drogach. System AVAS jest kluczowym elementem w zapewnianiu harmonijnego współistnienia pojazdów elektrycznych i pieszych, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Obowiązek montażu AVAS w samochodach elektrycznych

Od lipca 2019 roku, system AVAS stał się obligatoryjnym elementem w nowo produkowanych pojazdach elektrycznych. W szczególności, wymóg ten dotyczy sytuacji, gdy praca silnika pojazdu elektrycznego jest praktycznie bezgłośna. Oznacza to, że tam, gdzie brak jest naturalnego dźwięku silnika spalinowego, konieczne jest zainstalowanie systemu AVAS, aby zapewnić odpowiednie ostrzeżenie dla pieszych oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Funkcje i aktywacja systemu

System AVAS został zaprojektowany tak, aby aktywować się automatycznie przy każdym uruchomieniu pojazdu. Ponadto, działa on także podczas jazdy na biegu wstecznym oraz przy prędkości do 30 km/h. Dzięki temu, system AVAS zapewnia ciągłe ostrzeżenie o zbliżającym się pojazdzie elektrycznym, zwiększając poziom bezpieczeństwa na drogach dla wszystkich uczestników ruchu.

Bezpieczeństwo w kabinie pojazdu

Mimo obaw dotyczących ewentualnego zakłócania spokoju jazdy, dźwięki emitowane przez system AVAS są niemal niesłyszalne we wnętrzu kabiny pojazdu. W ten sposób, minimalizuje się ewentualny dyskomfort użytkownika, zachowując jednocześnie pełną funkcjonalność i skuteczność systemu ostrzegawczego dla pieszych na zewnątrz pojazdu.

Wpływ systemu AVAS na elektromobilność

Wprowadzenie systemu AVAS stanowi istotny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza w kontekście rosnącej liczby pojazdów elektrycznych. Ponadto, poprzez zapewnienie skutecznego ostrzeżenia dla pieszych i innych uczestników ruchu drogowego, system AVAS przyczynia się również do wzrostu akceptacji i rozwoju elektromobilności. Jest to zatem istotny element wspierający przejście w stronę bardziej zrównoważonego i bezpiecznego systemu transportu drogowego.