Słowniczek pojęć Chargeo!

Słowniczek pojęć Chargeo!

Słowniczek pojęć Chargeo!

04.07.2022

Jeśli Twoja przygoda z elektromobilnością dopiero się zaczyna, powinieneś poznać kilka ważnych pojęć, by lepiej zrozumieć omawiane tematy! Od dziś nie będziesz już zielony. Inteligentna stacja ładowania Inteligentne stacje ładowanie to urządzeni wyposażone w systemy umożliwiające monitorowanie oraz kontrolę procesu ładowania. Inteligentna ładowarka może zostać podłączona np. do sieci fotowoltaicznej z której będzie pobierać prąd, lub też do Twojego smart home.   […]

Jeśli Twoja przygoda z elektromobilnością dopiero się zaczyna, powinieneś poznać kilka ważnych pojęć, by lepiej zrozumieć omawiane tematy! Od dziś nie będziesz już zielony.

Inteligentna stacja ładowania

Inteligentne stacje ładowanie to urządzeni wyposażone w systemy umożliwiające monitorowanie oraz kontrolę procesu ładowania. Inteligentna ładowarka może zostać podłączona np. do sieci fotowoltaicznej z której będzie pobierać prąd, lub też do Twojego smart home.  

Dzięki odpowiednim ustawieniom, to właściciel ustala kto może korzystać z ładowarki, ile auto będzie się ładować, o jakiej porze i z jakim natężeniem, a to wszystko za pomocą aplikacji w telefonie.

Co to komunikacja OCPP

OCPP – Open Charge Point Protocol. Mówiąc w skrócie jest to otwarta sieć z której może korzystać każdy pojazd elektryczny. Założeniem OCPP jest to aby każda ładowarka EV działała z dowolnym oprogramowaniem do zarządzania ładowarkami. Czyli jeżeli chcielibyśmy podłączyć się np. do ładowarki marki EO, ale na co dzień korzystamy z naszej domowej ładowarki Wallbox, do której pobraliśmy dedykowaną aplikację. Komunikacja OCPP umożliwi nam odczyt danych dotyczących ładowania z aplikacji Wallbox kiedy używamy ładowarki EO.

Czym jest RFID?

RDIF to możliwość założenia „blokady” na ładowarkę – jeśli to zrobisz, z ładowarki będą mogły korzystać wyłącznie osoby, które są do tego uprawnione czyli np. posiadają identyfikatory/karty. Kierowca który otrzymał kartę RFID, może skorzystać z ładowarki wyłącznie kiedy ją zweryfikuje. Posiadacz karty, która została wcześniej zarejestrowana i znajduje się na białej liście, może jej użyć i rozpocząć ładowanie zaraz po kontakcie karty z ładowarką.

Czym jest wyłącznik różnicowoprądowy?

Wyłącznik różnicowoprądowy jest zabezpieczeniem (potocznie nazywanym także jako RCD), które służy do ochrony użytkowników przed porażeniem ich prądem. Zabezpieczenie to zmniejsza także skutki uszkodzenia podłączonych do instalacji urządzeń w razie awarii. Jak działa? Urządzenie to zostało tak zaprojektowany by rozłączyć obwód w sytuacji kiedy prąd elektrycznych, który z niego wypływa nie jest równy prądowi jak wpływa do obwodu.

Nasz słowniczek pojęć będziemy cały czas poszerzać, abyś Ty mógł poszerzyć swoją wiedzę!

Czym jest Power Boost Meter – Wallbox

Dzięki instalacji tego urządzenia odblokowujemy w naszej ładowarce Wallbox funkcje takie jak Eco-Smart i Power Boost.

Funkcja Eco-Smart umożliwia ładowanie samochodu elektrycznego prądem wytworzonym z paneli fotowoltaicznych, lub też turbin wiatrowych.

Funkcja Power Boost pozwala na dostosowanie mocy z jaką ładowarka Wallbox będzie dostarczała prąd do auta. Zapobiegnie to przerwom w dostawie prądu, czyli sytuacjom kiedy instalacja elektryczna zostaje przeciążona i “wyskakują korki”.