Program “Mój elektryk” – co musisz wiedzieć?

Program “Mój elektryk” – co musisz wiedzieć?

Program “Mój elektryk” – co musisz wiedzieć?

02.07.2023

Program „Mój elektryk” co musisz wiedzieć? Program “Mój Elektryk” to inicjatywa uruchomiona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Polsce, mająca na celu obniżenie emisji spalin oraz promowanie środków transportu o zerowej emisji. Fundusz przeznaczył 500 mln złotych na realizację tego programu, który wspiera zakup, wynajem lub leasing pojazdów zeroemisyjnych, w tym samochodów elektrycznych oraz pojazdów napędzanych wodorem. Program “Mój Elektryk” stanowi […]

Program „Mój elektryk” co musisz wiedzieć?

Program “Mój Elektryk” to inicjatywa uruchomiona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Polsce, mająca na celu obniżenie emisji spalin oraz promowanie środków transportu o zerowej emisji. Fundusz przeznaczył 500 mln złotych na realizację tego programu, który wspiera zakup, wynajem lub leasing pojazdów zeroemisyjnych, w tym samochodów elektrycznych oraz pojazdów napędzanych wodorem.

Program “Mój Elektryk” stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonej mobilności i przyspieszenia transformacji sektora transportu w Polsce. Działał on w oparciu o dotacje, które miały zachęcić różne grupy społeczne i instytucje do korzystania z pojazdów o zerowej emisji, przyczyniając się do ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza.

Dotacje z programu “Mój Elektryk” umożliwiały wsparcie finansowe dla osób fizycznych, przedsiębiorców, samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych. W ramach programu, NFOŚiGW udzielało dofinansowania na zakup nowych pojazdów zeroemisyjnych oraz na wynajem lub leasing takich pojazdów.

Należy jednak zaznaczyć, że informacje o dokładnym czasie trwania programu “Mój Elektryk” są zależne od aktualnych wytycznych NFOŚiGW i mogą ulegać zmianom. Dlatego zaleca się śledzenie oficjalnych komunikatów i stron internetowych NFOŚiGW w celu uzyskania najświeższych informacji na temat terminów składania wniosków oraz dostępnych środków finansowych w ramach programu.

Do kogo skierowany jest program?

Program “Mój Elektryk” jest skierowany do różnych kategorii beneficjentów, aby zapewnić możliwość skorzystania z jego korzyści jak najszerszemu spektrum osób i instytucji. Obejmuje on osoby fizyczne, przedsiębiorców, samorządy, instytucje oraz organizacje pozarządowe.

W pierwszej kolejności, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przyjmuje wnioski od osób fizycznych, dla których przeznaczono 100 mln złotych. Osoby fizyczne mogą otrzymać dofinansowanie na zakup pojazdów zeroemisyjnych w wysokości do 18 750 złotych. Warto zauważyć, że istnieje wyjątek dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, którzy mogą otrzymać maksymalną kwotę dofinansowania wynoszącą 27 000 złotych.

Wnioski w formie elektronicznej należy przesłać maksymalnie do 30 września 2025 roku (lub do wyczerpania środków).

Przedsiębiorcy również mogą skorzystać z programu “Mój Elektryk” poprzez składanie wniosków o dotację na zakup, najem lub leasing pojazdów zeroemisyjnych. Dotacje są dostępne dla różnych kategorii pojazdów, takich jak samochody elektryczne, pojazdy napędzane wodorem, a także pojazdy przeznaczone do przewozu większej liczby osób lub ładunków.

Samorządy, instytucje oraz organizacje pozarządowe również mają możliwość skorzystania z programu “Mój Elektryk”. Mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup, wynajem lub leasing pojazdów zeroemisyjnych z różnych kategorii, w zależności od swoich potrzeb i celów.

Dzięki temu szerokiemu zakresowi adresatów, program “Mój Elektryk” stwarza możliwość uczestnictwa i korzystania z dofinansowania zarówno dla indywidualnych użytkowników, jak i przedsiębiorstw czy instytucji publicznych, przyczyniając się do popularyzacji pojazdów o zerowej emisji oraz tworzenia bardziej ekologicznego i zrównoważonego systemu transportu w Polsce.

Czy program obejmuje wszystkie rodzaje pojazdów elektrycznych?

W aktualnym naborze dla osób fizycznych, program “Mój Elektryk” skupia się głównie na finansowaniu zakupu nowych samochodów zeroemisyjnych z kategorii M1, czyli samochodów osobowych do 8 miejsc pasażerskich. Jest to najpopularniejsza kategoria pojazdów elektrycznych, która jest dostępna na rynku i coraz bardziej popularna wśród konsumentów.

W ramach programu, istnieje jednak limit cenowy dla dofinansowania. Maksymalny koszt pojazdu nie może przekroczyć 225 000 złotych. Oznacza to, że wnioskodawcy mogą otrzymać dofinansowanie na zakup samochodów elektrycznych z tej kategorii, których cena nie przekracza tego limitu.

Warto również zauważyć, że posiadacze Karty Dużej Rodziny, spełniający kryteria programu, nie mają żadnego limitu cenowego. Oznacza to, że mogą otrzymać dofinansowanie na zakup samochodów elektrycznych z kategorii M1, niezależnie od ich ceny.

Program “Mój Elektryk” skupia się na promowaniu samochodów osobowych jako popularnej formy transportu o zerowej emisji, co jest zgodne z obecnymi trendami w dziedzinie elektromobilności. Ograniczenie do samochodów osobowych do 8 miejsc pasażerskich oraz limit cenowy ma na celu skoncentrowanie się na popularnych i dostępnych dla większej liczby osób modelach pojazdów elektrycznych, jednocześnie zapewniając odpowiednie wsparcie finansowe.

Warunki uczestnictwa w programie

Warunki uczestnictwa w programie “Mój Elektryk” są istotne dla potencjalnych beneficjentów. Aby skorzystać z programu, należy spełnić kilka istotnych warunków.

Po pierwsze, pojazd zakupiony w ramach programu musi zostać zarejestrowany na terenie Polski i użytkowany przez co najmniej dwa lata. To oznacza, że osoby korzystające z dofinansowania zobowiązują się do nieodpłatnego użytkowania pojazdu przez ten okres. Celem tego warunku jest zapewnienie, że dofinansowanie jest przeznaczone dla osób rzeczywiście zamierzających korzystać z pojazdu o zerowej emisji przez określony czas.

Dodatkowo, jeśli dofinansowanie zależy od średniorocznego przebiegu, wnioskodawcy muszą zobowiązać się do przejechania określonej liczby kilometrów rocznie. Szczegóły dotyczące tej liczby są określane w ramach programu i mogą się różnić w zależności od kategorii pojazdu. Ten warunek ma na celu zapewnienie, że pojazdy finansowane w ramach programu są rzeczywiście użytkowane i przyczyniają się do redukcji emisji spalin przez pokonanie odpowiedniej odległości rocznie.

Kolejnym istotnym warunkiem jest konieczność ubezpieczenia pojazdu od różnych szkód i kolizji. W przypadku uczestnictwa w programie “Mój Elektryk”, beneficjenci muszą dostarczyć dowód na posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia dla pojazdu elektrycznego. Ubezpieczenie jest ważne, aby chronić zarówno sam pojazd, jak i jego użytkowników w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

Pomimo dotychczasowych dotacji i programów wspierających elektromobilność w Polsce, takich jak “Zielony Samochód”, “eVan” i “Koliber”, przesiadka na samochody elektryczne nie jest tak popularna jak w niektórych krajach Zachodniej Europy. Jednym z głównych powodów jest obawa dotycząca infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Jednak obserwuje się obecnie dynamiczny rozwój publicznych stacji ładowania oraz ładowarek domowych w Polsce. Ministerstwo Klimatu opracowało wiele programów wspierających “zielone inwestycje” w sektorze elektromobilności, a wkrótce można się spodziewać wprowadzenia nowych dotacji na stacje ładowania i domowe ładowarki. Ten rozwój infrastruktury ładowania ma na celu zwiększenie dostępności ładowania pojazdów elektrycznych i zredukowanie obaw związanych z ich użytkowaniem.

Program “Mój Elektryk” ma na celu przyspieszenie rozwoju napędu zeroemisyjnego w Polsce poprzez finansowanie zakupu pojazdów elektrycznych oraz edukację społeczeństwa na temat korzyści ekologicznych i ekonomicznych związanych z pojazdami o zerowej emisji. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ofertą produktów kompatybilnych z różnymi modelami samochodów elektrycznych, które są dostępne na rynku. Wraz z rosnącym wsparciem finansowym i rozwojem infrastruktury, elektromobilność staje się coraz bardziej dostępna i atrakcyjna dla polskich konsumentów.