Dotacje na samochody elektryczne

Dotacje na samochody elektryczne

Dotacje na samochody elektryczne

07.03.2022

Rząd oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach wsparcia idei przechodzenia z pojazdów spalinowych na zeroemisyjne dopłaci do zakupu aut elektrycznych 700 milionów złotych.

Dotacje na samochody elektryczne — jakie warunki należy spełnić?

Rząd oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach wsparcia idei przechodzenia z pojazdów spalinowych na zeroemisyjne dopłaci do zakupu aut elektrycznych 700 milionów złotych. Jest to nowa odsłona projektu „Zielony samochód”. 

Tym razem Państwo przygotowało znacznie więcej udogodnień dla jego uczestników. Skorzystanie z takiego rozwiązania to nie tylko gest w stronę czystego środowiska, ale również sposób na  oszczędność. Średni koszt podróżowania „elektrykiem” jest znacznie niższy niż w przypadku auta tradycyjnego. Jednak aby otrzymać dotacje na samochód elektryczny, trzeba spełnić kilka warunków. Jakich?

Dotacja na auta elektryczne – kto może ubiegać się o pomoc finansową?

Polska robi krok do przodu w kwestii rozwoju elektromobilności. Aktualnie w programie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Akcja będzie trwała do końca września 2025 roku lub do wyczerpania jej budżetu. Początkowo dotacja na zakup samochodu elektrycznego przysługiwała jedynie osobom fizycznym, jednak po kilku tygodniach się to zmieniło i w tym momencie o dofinansowania mogą strać się także przedsiębiorcy, instytucje samorządowe oraz inne organizacje. Dodatkowo na wyższe dotacje będą mogły liczyć rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny oraz właściciele firm, którzy zadeklarują, że przejadą swoim pojazdem powyżej 15 tysięcy kilometrów rocznie.

Warunki przyznania dotacji na samochód elektryczny

W ramach programu „Mój elektryk” dotację można uzyskać na nowe pojazdy zeroemisyjne zaliczające się do kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e. mimo że służy słusznej idei, ma także swoje haczyki. Aby otrzymać dotacje na zakup pojazdu elektrycznego M1, należy spełnić kilka warunków. Wartość auta nie może przekraczać 225 tysięcy złotych i po przekroczeniu tej kwoty nie można już ubiegać się o dofinansowanie. Limit ten nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Dotacja na zakup samochodu elektrycznego — jakie są zasady?

Państwową pomocą objęte są jedynie pojazdy fabrycznie nowe. W praktyce oznacza to, że musimy być pierwszym właścicielem samochodu, który zarejestruje go do poruszania się po drogach publicznych (lub drugim, jeśli auto było wcześniej zarejestrowane przez dealera, importera lub firmę leasingową). Nasz nowy „elektryk” w momencie zakupu nie może mieć również przebiegu większego niż 50 kilometrów. Ponadto, w celu otrzymania wsparcia finansowego należy ubezpieczyć samochód. Wsparcie, o którym powyżej, będzie mogło przyjąć jedną z dwóch form — dopłat do zakupu nowych pojazdów zeroemisyjnych oraz dopłat do opłat ustalonych w umowach leasingowych.

Dofinansowanie pojazdów zeroemisyjnych — co to oznacza?

Dofinansowaniami objęte zostały jedynie pojazdy zeroemisyjne. Oznacza to, że muszą być one napędzane przez energię elektryczną z zewnętrznego źródła zasilania lub wytworzoną przez wodorowe ogniwa paliwowe. Zakup samochodu musimy w całości sfinansować swoimi własnymi środkami lub możemy ubiegać się o kredyt. Dotacja na auta elektryczne zostaje później zwrócona na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów.

Dotacja na auto elektryczne, a późniejsza sprzedaż pojazdu

Jednym z najważniejszych warunków postawionych przez NFOŚiGW jest okres posiadania auta dofinansowanego przez państwo. Czas ten wynosi minimum dwa lata i jest to zasada absolutnie obowiązkowa. Po upływie tego terminu spieniężenie swojego samochodu jest w 100% dopuszczalne.